Marathi Kumarbharti Class 9

.

Textbook Answers Solutions

 • Chapter 1 वंद्य ‘वन्दे मातरम्’ (गीत)

 • Chapter 2.1 संतवाणी (अ) जैसा वृक्ष नेणे- संत नामदेव

 • Chapter 2.2 संतवाणी (आ) धरिला पंढरीचा चोर-संत जनाबाई

 • Chapter 3 कीर्ती कठीयाचा दृष्टान्त

 • Chapter 4 नात्यांची घट्ट वीण

 • Chapter 5 एक होती समई

 • Chapter 5.1 हास्यचित्रांतली मुलं (स्थूलवाचन)

 • Chapter 6 या झोपडीत माझ्या (कविता)

 • Chapter 7 दुपार

 • Chapter 8 अभियंत्यांचे दैवत-डॉ. विश्वेश्वरय्या

 • Chapter 9 मी वाचवतोय (कविता)

 • Chapter 10 यंत्रांनी केलं बंड

 • Chapter 10.1 इंग्लंडचा हिवाळा (स्थूलवाचन)

 • Chapter 11 मातीची सावली

 • Chapter 12 महाराष्ट्रावरूनी टाक ओवाळून काया (पोवाडा)

 • Chapter 13 थोडं ‘आ’ भारनियमन करूया

 • Chapter 14 आदर्शवादी मुळगावकर

 • Chapter 15 निरोप (कविता)

 • Chapter 15.1 ‘बिग ५’ च्या सहवासात (स्थूलवाचन)

 • Chapter 16 वनवासी (कविता)

 • Chapter 17 ऑलिंपिक वर्तुळांचा गोफ

 • Chapter 18 हसरे दुःख

 • Chapter 19 प्रीतम

 • Chapter 20 आपुले जगणे…आपुली ओळख! (कविता)

 • Chapter 20.1 विश्वकोश (स्थूलवाचन)