Class 12 Arts

.

Solutions

English
१२ वी युवकभारती इंग्रजी
मराठी
१२ वी युवकभारती मराठी
हिन्दी
१२ वी युवकभारती हिंदी
History
१२ वी इतिहास इंग्रजी
Political Science
१२ वी राज्यशास्त्र इंग्रजी
Geography
१२ वी भूगोल इंग्रजी
Sociology
१२ वी समाजशास्त्र इंग्रजी
Economics
१२ वी अर्थशास्त्र इंग्रजी
Mathematics & Statics
१२ वी गणित कला-विज्ञान इंग्रजी
Psychology
१२ वी तत्वज्ञान इंग्रजी
Information Technology
१२ वी माहिती तंत्रज्ञान - कला इंग्रजी