Chapter 14 संतवाणी

Chapter 14 संतवाणी Textbook Questions and Answers सुविचार प्रश्न 1. संकटांना घाबरून न जाता जो जीवन यशस्वी करतो तोच खरा पराक्रमी होय. प्रश्न 2. मैत्री ही नात्यापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ आहे.…

Chapter 13 अदलाबदल

Chapter 13 अदलाबदल Textbook Questions and Answers 1. खालील आकृती पूर्ण करा. प्रश्न 1. अमृत व इसाब यांच्यामध्ये सारख्या असणाऱ्या गोष्टी. उत्तरः कपड्याचा रंग कपड्याचा आकार शर्टाचे कापड शाळा वर्ग…

Chapter 12 रोजनिशी

Chapter 12 रोजनिशी Textbook Questions and Answers 1. खालील प्रश्नांची तीन-चार वाक्यांत उत्तरे लिहा. प्रश्न 1. वैष्णवीच्या शाळेत ‘बालदिन’ कसा साजरा झाला? उत्तरः वैष्णवीच्या शाळेत बालदिनानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले.…

Chapter 11.2 आपली समस्या आपले उपाय

Chapter 11.2 आपली समस्या आपले उपाय Textbook Questions and Answers 1. चित्र पाहा. संवाद वाचा व त्यावरून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. आई: अरे जॉर्डन, किती हा तुझ्या कपड्यांचा ढीग? जॉर्डन:…

Chapter 11.1 लेक

Chapter 11.1 लेक Textbook Questions and Answers खालील प्रश्नांची एक-दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा. प्रश्न 1. लेक घरात नसताना कवयित्रीची अवस्था कशी होते? उत्तर: लेक घरात नसताना कवयित्रीच्या उरास लेकीची आस…

Chapter 10 पंडिता रमाबाई

Chapter 10 पंडिता रमाबाई Textbook Questions and Answers 1. खालील प्रश्वनांची थोडक्यात उत्तरे लिहा. प्रश्न 1. पंडिता रमाबाईंनी हंटर कमिशनकडे कोणती शिफारस केली? उत्तर: स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, त्यासाठी…

Chapter 9.2 आम्ही बातमी वाचतो

Chapter 9.2 आम्ही बातमी वाचतो Textbook Questions and Answers 1. वरील बातमीच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. प्रश्न 1. कोणाचा जन्मदिवस आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो? उत्तरः ए.…

Chapter 9.1 वाचनाचे वेड

Chapter 9.1 वाचनाचे वेड Textbook Questions and Answers 1. खालील प्रश्नांची एक-दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा. प्रश्न 1. सोनालीने काय करावे असे आईला वाटत होते? उत्तर: सोनालीने आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान…

Chapter 8 शब्दांचे घर

Chapter 8 शब्दांचे घर Textbook Questions and Answers कोण ते लिहा. अ. शब्दांच्या घरात राहणारे आ. घरात एकोप्याने खेळणारे इ. अवतीभवती झिरपणारे उत्तरः अ. हळवे स्वर आ. काना, मात्रा, वेलांटी…

Chapter 7.3 आम्ही जाहिरात वाचतो

Chapter 7.3 आम्ही जाहिरात वाचतो Textbook Questions and Answers 1. वरील जाहिरातीच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. प्रश्न 1. ही जाहिरात कशासंदर्भात आहे? उत्तर: ही जाहिरात पुस्तकांच्या भव्य प्रदर्शनाबाबत आहे.…