Chapter 20.1 विश्वकोश (स्थूलवाचन)

Chapter 20.1 विश्वकोश (स्थूलवाचन) Textbook Questions and Answers 1. टिपा लिहा: प्रश्न 1. विश्वकोशाचा उपयोग. उत्तर: शिक्षणाचा प्रसार खूप झपाट्याने झाला. औदयोगिकीकरणामुळे समाजाच्या वैज्ञानिक व तांत्रिक गरजा वाढल्या. विविध प्रकारचे…

Chapter 20 आपुले जगणे…आपुली ओळख! (कविता)

Chapter 20 आपुले जगणे…आपुली ओळख! (कविता) Textbook Questions and Answers 1. खालील कोष्टक पूर्ण करा: प्रश्न 1. खालील कोष्टक पूर्ण करा: उत्तर: मानवाने करायच्या गोष्टी मानवाने टाळायच्या गोष्टी 1. दिवा…

Chapter 19 प्रीतम

Chapter 19 प्रीतम Textbook Questions and Answers 1. तुलना करा: प्रश्न 1. तुलना करा: उत्तर: शालेय वर्गातील प्रीतम सेकंड लेफ्टनंट प्रीतम 1. किरकोळ, किडकिडीत अंगकाठी असलेला, खांदे पाडून उभा असलेला,…

Chapter 18 हसरे दुःख

Chapter 18 हसरे दुःख Textbook Questions and Answers 1. आकृतीत दिलेल्या प्रसंगाबाबत माहिती लिहून आकृतिबंध पूर्ण करा: प्रश्न 1. उत्तर: प्रश्न 2. उत्तर: 2. खाली दिलेल्या घटनांचा परिणाम लिहा: प्रश्न…

Chapter 17 ऑलिंपिक वर्तुळांचा गोफ

Chapter 17 ऑलिंपिक वर्तुळांचा गोफ Textbook Questions and Answers 1. आकृती पूर्ण करा: प्रश्न 1. उत्तर: प्रश्न (आ) उत्तर: 2. योग्य पर्याय निवडून वाक्ये पुन्हा लिहा: प्रश्न 1. पहिले ऑलिंपिक…

Chapter 16 वनवासी

Chapter 16 वनवासी Textbook Questions and Answers 1. खालील शब्दसमूहातील अर्थ स्पष्ट करा: प्रश्न 1. खालील शब्दसमूहातील अर्थ स्पष्ट करा: पांघरू आभाळ – [ ] वांदार नळीचे – [ ]…

Chapter 15.1 ‘बिग 5’ च्या सहवासात(स्थूलवाचन)

Chapter 15.1 ‘बिग 5’ च्या सहवासात(स्थूलवाचन) Textbook Questions and Answers 1. केनिया पार्क्समध्ये फिरण्याचे थ्रिल पुढील मुद्दा विचारात घेऊन लिहा: प्रश्न 1. केनिया पार्क्समध्ये फिरण्याचे थ्रिल पुढील मुद्दा विचारात घेऊन…

Chapter 15 निरोप(कविता)

Chapter 15 निरोप(कविता) Textbook Questions and Answers 1. योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा: प्रश्न (अ) कवितेतील आई आपल्या मुलाला औक्षण करते आहे; कारण 1. मुलाचा वाढदिवस आहे. 2. तो…

Chapter 14 आदर्शवादी मुळगावकर

Chapter 14 आदर्शवादी मुळगावकर Textbook Questions and Answers 1. योग्य उदाहरण लिहा: प्रश्न 1. उत्तर: प्रश्न 2. योग्य उदाहरण लिहा: उत्तर: 2. आकृती पूर्ण करा: प्रश्न 1. उत्तर: प्रश्न 2.…

Chapter 13 थोडं ‘आ’ भारनियमन करूया

Chapter 13 थोडं ‘आ’ भारनियमन करूया Textbook Questions and Answers 1. काय घडते ते पाठाच्या आधारे लिहून वाक्य पूर्ण करा: प्रश्न 1. काय घडते ते पाठाच्या आधारे लिहून वाक्य पूर्ण…